FIL-HARIFA

 

·       Il-harifa tibda fil-21 ta’settembru u tispicca fl-20 ta’ decembru.
It-temp jibda jiksah hafna u jaghmlu maltempati kbar bir-raghad.

·       In-nies jilbsu hwejjeg hoxnin bhal flokkijiet bil-komma twila, ggieget u jilbsu il-pagama bil-lejl biex ma jhossux bard.

·       Id –dar inbiddlu l-lozor, nitfghu t-tapiti mal-art u inbiddlu l-purtieri

·       Ir-rih iwaqqa' l-weraq u l-haxix jibda jikber bix-xita.

·       L-annimali jibdew jfittxu l-ikel ghax-xitwa.

·       Il-bebbux jibda johrog.

·       Fil-harifa niccelebraw il-festi ta' san martin, il-qaddisin kollha u tal-mejtin.

·       Jien inhobb narha il weraq jaqaw fil bitha
Leave a Reply.