Jiena jisimni Wesley.    Ahna qieghdin erbgha membri fil-familja . Ommi thobbni hafna . Missieri jahdem ghalina . Hija ghandu sitt snin u jismu Jamie . Ahna ghandna zewg fkieren u zewg ammorini . Il-fkieren jisimhom Holly u Ron u l-ammorini jisimhom Jack u Jenny . Ahna niehdu hsieb lil xulxin . Id-dar taghna sabiha u kbira, u noqghodu hal-Qormi.
Ommi issajrilna u nieklu flimkien. Ahna nhobbu lil xulxin ghax ahna familja.
10/24/2011 05:34:27

Jiena jisini Roxanne u hija jismu nigel,ahna qedin erba fil-familja hu noghodu hal-Qormi.Ahna phalissa qedin naghmlu il-H.w. u nistudjaw village in the snow.Missieri jismu Jesmond u ommi jisima Jacqueline,Ahna imorru l-iskola ta hal-qormi u nhar ta sibt imorru nitghalmu nowmu.

Reply
Ms Marthese
10/25/2011 04:31:15

Wow, Roxanne and Nigel! Very good job...! I really like your story... Keep up the good work!

ReplyLeave a Reply.