Maths:  Work out these doubles
Malti:  Il-gens tal-aggettiv - Aqleb fil-femminil
Aqra:   Jien ma nhobbx naqra!
 

Leave a Reply.